Információk

Beiratkozás, munkarend:

Az iskola minden év júniusában beiratkozást hirdet. Ezt megelőzően hangszerbemutatókon, vagy külön meghirdetett nyílt napokon lehet megismerkedni a hangszerekkel és az intézménnyel. Itt találkozhatnak a leendő tanárokkal, akik amellett, hogy bemutatkoznak, a felmerülő kérdésekre információval szolgálnak és segítenek a választásban a testi adottságok felmérésével, sok éves tapasztalattal a hátuk mögött. Jó pár hétbe, sokszor hónapokba telik, mire úgy szólalnak meg a hangszerek, ahogy az elvárható. Ezért az első hónapokban rendkívül nagy türelemre van szükség. Minden fontos információról értesülhetnek az iskola honlapjáról, valamint közösségi oldaláról:

A beiratkozáshoz (18 éves kor alatt) a szülő személyes jelenléte szükséges.
Jelentkezési lapot, szülői nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni, amely innen letölthető.
A személyes adatokon kívül szükséges a gyermek oktatási azonosító száma, TAJ és adóazonosító száma. Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és az okirat neve, illetve száma.
Az éves térítési díjat – mely függ a tanulmányi eredménytől – évente két részletben kell megfizetni.
Az aktuális díj összegét (a beiratkozási eljárás előtt) a fenntartó Salgótarjáni Tankerületi Központ határozza meg. Erről értesülhetnek az iskola honlapjáról, közösségi oldaláról, valamint az intézményben lévő hirdetőtábláról.
Rászorultság esetén, térítési díjkedvezmény kizárólag a tanév elején igényelhető, az ehhez szükséges, az önkormányzattól beszerzett dokumentummal. A kapcsolattartáshoz a személyes adatokon kívül kérjük a telefonszám, és az e-mail cím megadását is. A későbbiekben a naprakész információkat így tudjuk biztosítani Önök felé. Az évközi telefon és e-mail cím változásokat kérjük bejelenteni!
A beiratkozással egyidejűleg Ön elfogadja az intézmény házirendjét, melyet megtalál a www.befami.hu weblap alján a dokumentumok szekcióban.
Ugyanitt tájékozódhat az intézmény Pedagógiai Programjáról valamint Szervezeti és Működési Szabályzatáról is.
Bármilyen kérdéssel, kéréssel, elektronikus úton keresse intézményünket a befamiinfo@gmail.com e-mail címen keresztül.

Az oktatási rend:
Heti 2x30 perc főtárgy óra a zenei ágon (B tagozaton 2x45"), valamint heti 2x45" a képző- és iparművészet, valamint a dráma- és színjáték ágakon,
továbbá a zenei ágon heti 2x45 perc a kötelező szolfézs, vagy más kötelező tárgyi (Pl. zenetörténet) óra.
Ahhoz, hogy az oktatás eredményes legyen, a tanulónak napi rendszerességgel gyakorolnia szükséges.
A tanulmányi munka sikeressége érdekében a szülőknek tájékozódni kell gyermekük haladásáról, az esetleges problémákról.
A legtöbb hangszer az iskolától néhány évig kölcsönözhető.
A zongora szakos tanulóknak korlátozott időben az iskolában gyakorlási lehetőséget tudunk biztosítani, de az otthoni saját hangszer az optimális, vagy bérelt hangszert kell a gyakorláshoz biztosítani (szintetizátor, vagy egyéb elektromos hangszerutánzat a zongoratanulásra nem alkalmas).
A szükséges tankönyveket, füzeket, kottákat és az esetleges taneszközöket a szakos tanár javaslata alapján a szülőknek kell megvásárolni.

Page was built with Mobirise